fbpx
FairBrowse

Algemene Voorwaarden

De Algemene voorwaarden. Waarschijnlijk is dit niet jouw favoriete onderdeel van deze website. Het onze ook niet. Maar we vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over de voorwaarden voor het gebruik van FairBrowse. We hebben ons best gedaan om deze zo helder en eenduidig mogelijk te omschrijven. Is het toch niet volledig duidelijk wat we bedoelen? Neem dan gerust contact met ons op.

Een voorstelrondje

Wie zijn wij?

Fairbrowse.nl is eigendom van en wordt beheerd door FairBrowse V.O.F.. FairBrowse V.O.F. is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 88473104.

Ons adres is: Leidsestraat 52, 1017 NV Amsterdam, Nederland. Hoe kun je ons bereiken?

Je kunt ons altijd mailen via [email protected] We zijn ook te vinden op

Facebook: facebook.com/fairbrowse

Wie ben jij?

Iedereen kan gebruik maken van onze diensten. Het enige dat je nodig hebt, ispage1image39503904

  • een e-mailadres
  • een IBAN bankrekeningnummer

En je moet minimaal 18 jaar oud zijn.

Cashback, wat is dat?

Cashback betekent letterlijk ‘geld terug’. Via onze site kun je doorklikken naar jouw favoriete webshops. Als jij bij deze webshop een bestelling plaatst, ontvangt FairBrowse een vergoeding. Deze vergoeding betalen wij aan jou uit als cashback.

Wij keren deze cashback alleen uit als wij de vergoeding van de webshop hebben ontvangen.

Garantie?

Het gebruik van FairBrowse is geen garantie dat je je cashback ontvangt. De cashback kan namelijk worden afgekeurd door de webshop, of niet worden geregistreerd.

Cashback claim

Als je cashback is afgekeurd, niet geregistreerd is of je hebt een te laag bedrag ontvangen, dan kun je een cashback claim indienen in Mijn Account. Controleer voordat je een claim indient, of er toch niet een goede reden is voor de afkeuring.

Wanneer we jouw claim in behandeling nemen, sturen we deze door naar de webshop. Houd er rekening mee dat dit proces soms maanden kan duren. De webshop kan besluiten de claim niet verder te onderzoeken. FairBrowse V.O.F. kan een webshop niet dwingen de claim in behandeling te nemen. Wij en jij zijn hierin afhankelijk van de welwillendheid van de webshop.

Fraude

Als onze cashbackdienst wordt misbruikt en FairBrowse V.O.F., onze Affiliate- partners of een aangesloten webshop daar nadeel van ondervinden, dan hebben wij het recht om cashbacks af te keuren en uitbetalingsverzoeken en accounts te blokkeren en te verwijderen.

Uitbetalingen

Rond de 25ste van elke maand verwerken wij alle uitbetalingsverzoeken en maken we de cashbacks over. Aan een uitbetaling zijn geen kosten verbonden. Je kunt meerdere uitbetalingsverzoeken per maand indienen. De betalingen worden niet samengevoegd, je krijgt ze afzonderlijk op je rekening gestort.

Saldo

Je opgebouwde saldo kun je maandelijks laten overmaken naar jouw bankrekening. Als je via ons platform 12 maanden lang geen enkele cashback meer hebt gedaan, dan behouden wij het recht om het saldo te laten vervallen. Uit coulance kunnen wij na die periode overigens nog steeds besluiten om het saldo alsnog uit te betalen.

Klachten

Vervelend als er iets is waar je niet tevreden over bent. We denken graag met je mee over een oplossing. We kunnen je het snelst helpen als je ons mailt
naar [email protected] .

Aansprakelijkheid

FairBrowse V.O.F. is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde dienst(en) of product(en) van de aangesloten webshops. FairBrowse V.O.F. is ook niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie (aanbiedingen, cashbacks, voorwaarden etc.) van de aangesloten webshops die op onze site staat vermeld.

Member-get-Member vergoeding

Voor het aanbrengen van een nieuw lid/account ontvang je €2,50 als het nieuwe lid zich via jouw verwijs-link heeft aangemeld. Als meerdere accounts via hetzelfde IP adres (dus vanaf dezelfde computer) worden aangemeld, ontvang je maar 1 keer de vergoeding. Per gebruiker kun je max. 60 nieuwe accounts aanbrengen.

Disclaimerpage2image39635392

We hebben alle informatie op deze website zo volledig en correct mogelijk weergegeven. Toch is alle informatie vrijblijvend en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.

Cashback Claim Voorwaarden

Als jouw cashback is afgekeurd, niet geregistreerd is of je hebt een te laag bedrag ontvangen, dan kun je een cashback claim indienen in Mijn Account.

Controleer eerst of hiervoor toch niet een goede reden geweest kan zijn. Vaak is dat namelijk het geval. Onderzoek heeft uitgewezen dat het niet registreren van een cashback zelden ligt aan de webshop of aan ons, maar bijna altijd aan de gebruiker.

Het is een service van onze kant dat we onderzoeken of je mogelijk de cashback alsnog kunt ontvangen. En als dat gebeurt, is dit vaak uit coulance van de webshop.

Daarom gelden er een aantal voorwaarden als je een claim indient. Toestemming delen gegevens

Als je een claim indient, geef je ons toestemming om alle (persoons)gegevens in jouw claim en in de bijlage(en) van de claim te delen met het affiliate netwerk en met de adverteerder. Jouw gegevens zullen alleen gebruikt voor het verwerken van de claim en niet voor andere doeleinden.

Zes maanden nadat de claim is afgehandeld, wordt de bijlage (bijv. factuur, polisblad of overeenkomst) van jouw claim automatisch permanent verwijderd uit ons systeem.

Hoe het werkt

Wij beoordelen je claim eerst zelf. Soms kunnen we deze namelijk zelf al oplossen, of afwijzen (we laten je dan altijd de reden weten). In alle andere gevallen zetten we je claim door naar de webshop.

Houd er rekening mee dat het soms (helaas) maanden kan duren voordat we antwoord krijgen. Soms krijgen we zelfs helemaal geen antwoord.

Indienen binnen drie weken

Een claim dient binnen drie weken na de aankoop/aanvraag te zijn ingediend, anders nemen we deze niet meer in behandeling.

Aantal claims

Je kunt maximaal één claim per webshop per twee weken indienen. Een claim zou namelijk echt een uitzondering moeten zijn, als je je aan de regels houdt dan zou het ook gewoon direct goed moeten gaan. Dus als je in een periode van twee weken meerdere claims voor dezelfde webshop indient, zullen we er maar één behandelen.

Geen garantie

Het indienen van een claim is geen garantie dat je de cashback krijgt. Wij zijn hierin afhankelijk van de medewerking van de webshop. Soms neemt een webshop de claim niet in behandeling, of wijst de claim (zonder reden) af. In beide gevallen ontvang je dan geen cashback. Als een webshop niet meer actief is op ons platform, dan kunnen wij ook geen claims meer voor deze webshop verwerken.

Antwoord van de webshop is bindend

Een claim wordt door ons maar één keer ingediend bij de webshop. Het eventuele antwoord van de webshop is bindend. Wij doen daarna geen navraag meer bij een webshop waarom een claim is afgewezen.

Na 12 maanden standaard afwijzing

Een claim die na 12 maanden nog niet is behandeld door de webshop wordt door ons afgewezen.

Geef ons de juiste informatie

Claims waarbij niet alle gevraagde en benodigde informatie wordt meegestuurd, kunnen worden afgewezen door ons.

Toewijzing claim

Als je bericht ontvangt dat de claim is toegewezen, zetten wij de cashback in je account. Als de cashback dan de status Bevestigd heeft, zal de webshop de cashback nog moeten keuren. Als je cashback dan alsnog wordt Afgekeurd, kan je niet nogmaals een claim indienen voor deze cashback.

Het goede nieuws

Als je je aan de voorwaarden van de webshop en de cashback regels hebt gehouden, is de kans groot dat jouw claim wordt toegewezen en je alsnog de cashback krijgt.

Wat doet FairBrowse voor mij?

Als jouw claim niet behandeld wordt door de webshops wil dat niet zeggen dat er van onze kant niets gebeurt. Samen met onze partners werken wij er op de achtergrond aan om ervoor te zorgen dat de webshop jouw claim nog in behandeling gaat nemen. We kunnen de webshops echter niet dwingen dit te doen.

De werkelijkheid is gelukkig dat driekwart van de webshops binnen een termijn van twee maanden de meeste claims behandelen.

Voorkomen van claims

Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen, en in de meerderheid van de gevallen gaat het helemaal goed. Lees ook zeker onze tips om claims in de toekomst te voorkomen.

Contact

Neem voor vragen over een claim of cashback altijd contact met ons op. Wij kunnen je hiermee helpen, de webshop niet.

Top