fbpx
FairBrowse

Privacyverklaring

Via fairbrowse.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. FairBrowse V.O.F. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen als je daarom vraagt

FairBrowse V.O.F. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21.04.2023.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gebruikte dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam
 • Emailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Bezochte webshops die aangesloten zijn op ons platform

• Orderwaardes en mogelijke ordernummers van de via ons platform gedane online aankopen, online afgesloten verzekeringen & abonnementen en mogelijk ook de inhoud van de bestelling/aanvraag.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jouw gekozen gebruikersnaam & wachtwoord en de door jou opgegeven naam. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij contact met jou kunnen opnemen in het kader van onze dienstverlening.

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen en het account (al dan niet tijdelijk) blokkeren of verwijderen.

Toegang Mijn Account

In Mijn Account heb je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Wanneer je via onze site bij een aangesloten webshop een bestelling of aanvraag plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten. Dat doen we per e-mail of via social media.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze gebruikers willen informeren over aanbiedingen en cashbacks van de aangesloten webshops, maar ook over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten mogelijk jouw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derde partijen, waarmee wij samenwerken voor onze dienstverlening, worden cookies geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij jou uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Het verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat jou vrij om cookies uit te schakelen middels jouw browser. Houd er wel rekening mee dat onze dienstverlening dan niet meer goed werkt. Wij hebben geen volledige controle op wat de aanbieders van de aangesloten websites zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen.
Wij hebben geen bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren. 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw cashbacks af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal 5 jaar voor statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat jij de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten of opmerkingen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen

deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens FairBrowse V.O.F.

Leidseplein 52
1017 NV Amsterdam [email protected]

KvK: 88473104

Top
hello